Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

smeagowl

June 28 2015

smeagowl
Reposted fromMoonTide MoonTide viakonwalia konwalia
smeagowl
6252 3f3c 390
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viawilkstepowy wilkstepowy
smeagowl
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
smeagowl
9861 716d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
smeagowl
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
smeagowl
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viazapachsiana zapachsiana

June 22 2015

smeagowl
smeagowl
6510 9119 390
Reposted fromimradioactive imradioactive vianables nables
smeagowl
Tego się nie załatwi wierszem. Już nie jestem,
ale uparcie się trzymam życia. We śnie
brednie. We dnie
i noce na dnie. Blednie
szczęście.

I nie mieszkam, a bywam. Odbywam
i przerywam. Naiwnie przyzywam,
naiwnie i daremnie. Przezywam
brzydko i wrednie
szczęście.
— Marcin Świetlicki 'Zero jeden'
Reposted fromadriannak adriannak vialiliowadusza liliowadusza

June 17 2015

9270 52ff 390

June 16 2015

smeagowl
Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.
ciocia ebi: Nie zdążyłam... Żałuję.
Reposted fromciociaebi ciociaebi viazapachsiana zapachsiana
9113 265b 390

crydaisy:

krismichelle429:

I have never before seen such a brown kitty.

This cat is posing for senior pictures

Reposted fromcaptainlyra captainlyra viazapachsiana zapachsiana
smeagowl
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
smeagowl
Reposted fromavooid avooid viazapachsiana zapachsiana
smeagowl
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
smeagowl
3934 6d2a 390
Reposted fromtowo85 towo85 viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
smeagowl
9253 3b23 390
smeagowl
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
smeagowl
Play fullscreen
Kiedyś ludzie uwierzycie w bezgraniczną moc miłości
Pies na baby spędzi życie z kobietą przy kości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl